Ελληνική έκδοση | English Version

Τα ελαστικά περιέχουν σε διάφορα ποσοστά, ανάλογα με τον τύπο τους, λινά. Κατά τη διαδικασία της κοκκοποίησης, τα λινά απομακρύνονται από το ελαστικό. Και αυτά όμως ανακυκλώνονται. Η Tyres Herco τα πουλάει σε εταιρείες οι οποίες τα χρησιμοποιούν ως καύσιμα στην παραγωγική διαδικασία τους.


 


Created and Hosted by FNGNET