Ελληνική έκδοση | English Version

Με την περαιτέρω επεξεργασία του ελαστικού τρίμματος προκύπτει η πούδρα ελαστικού η οποία είναι απαλλαγμένη από λινά και μέταλλο. Συνήθως χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πλαστικών ειδών από ανακυκλωμένα υλικά (κάδοι απορριμάτων κτλ).

Created and Hosted by FNGNET